CTB CoachingteamBongaerts

  
  

 

Kids Coaching

 

We leven in een maatschappij die almaar veeleisender is voor onszelf maar ook voor onze kinderen.

De lat wordt op elk niveau hoger gelegd, helaas ook voor de meest kwetsbare groep van kinderen en jongeren, hier is de hulpvraag naar professionele begeleiding in één jaar tijd verdubbeld. Vaak worden zij op jonge leeftijd reeds blootgesteld aan een omgeving die vooral gericht is op presteren. En wie niet mee kan, hoort er vaak niet bij. Het tempo of ritme van het kind wordt secundair en het “al doende leert men”- principe verdwijnt op de achtergrond want er is immers geen ruimte meer om te “falen”. De druk die op hun schouders ligt wordt voor heel wat onder hen te zwaar om te dragen. Hierdoor gaan ze vaak gebukt onder stress, (faal) angst, onzeker zijn, laag zelfbeeld, weinig tot geen zelfvertrouwen of kunnen er zich allerlei andere emotionele en/of gedragsmatige problemen vormen.

Wanneer u als ouder merkt dat uw kind hiermee kampt, praat er dan over met uw kind. U bent vaak zijn enige steun en toeverlaat. Iedere ouder probeert zijn/haar kind zo goed mogelijk bij te staan en op te vangen. Maar wanneer de hulpvraag te groot wordt, is het aangewezen om op zoek te gaan naar professionele begeleiding op maat van het kind. Dit kan een hemelsbreed verschil betekenen, in eerste instantie voor het kind maar ook voor uw gezin.

Thema’s die besproken kunnen komen tijdens de begeleiding:

·        angst(en) en stress

·        assertiviteit

·        vriendschap en respect

·        zelfvertrouwen/zelfbeeld

·        zelfstandigheid en studeren

·        weerbaarheid

·        leren omgaan met sterke en zwakke kwaliteiten

·        talenten ontdekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coachingteambongaerts © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

 

…I have not failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work.        (Thomas Edison)